Retreater med Ted Harris i Essinge kyrka, Stockholm

Våren 2022 erbjuder vi tre endagsretreater med Ted Harris, präst, teol dr och medlem i Franciskanernas Tredje Orden.

29 januari
Innerlighetens väg


26 mars
Kontemplationens väg

7 maj

Franciskus för vår tid
Om kontemplativt liv

Tid: 10.00-16.30 Dagen avslutas med Stillhetens mässa.
Kostnad: 
200 kr per retreat för medlemmar i Svenska kyrkan, 400 kr per retreat för ickemedlemmar.
Anmälan:
eckhartsallskapet@gmail.com