"Den safirblå människan i ljuslågans mitt", en vision av Hildegard av Bingen (1098-1179).

MÖTESPLATS FÖR
INSPIRATION OCH ANDLIG  FÖRDJUPNING


Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet hämtar inspiration från 1300-tals filosofen och teologen Mäster Eckhart och andra mystiker. Välkommen att söka vårt stipendium och att delta i undervisning,  symposier och retreater.

Se 2021 års Hans Hof symposium här:
Det sover en sång i alla ting Om verklighetens beskaffenhet med författaren och f d klosterbrodern Hans Gunnar Adén, medvetandeforskaren Hans Liljenström och Lisbeth Gustafsson, Eckhartstiftelsen.
https://sigtunastiftelsen.se/events/det-sover-en-sang-i-alla-ting/


Se Aktuella lästips:

Det lysande tomrummet Om konst, mystik och medvetande i Ivan Aguélis spår  Red. Erika Dahlen.


För information och kontakt

Epost:  master.eckhartsallskapet@gmail.com
eller Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet, Lisbeth Gustafsson, Sankt Persgatan 19, 19332 Sigtuna.