Den medkännande människan - vision av Hildegard av Bingen (1098-1179)

MÖTESPLATS FÖR
INSPIRATION OCH ANDLIG  FÖRDJUPNING

Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet hämtar inspiration från 1300-tals filosofen och teologen Mäster Eckhart och andra mystiker. Välkommen att söka vårt vistelsestipendium på Sigtunastiftelsen, att delta i undervisning,  symposier och retreater.

Mystik salong  på Sigtunastiftelsens bibliotek
15 februari: Resonans - om Hjalmar Ekström och kallelsen
15 mars Hågkomst och hemlängtan - om Stagnelius som mystiker
19 april Förvandling -om alkemi som mystik tradition


För information och anmälan:
https://sigtunastiftelsen.se/events/mystik-salong/För information och kontakt

Epost:  master.eckhartsallskapet@gmail.com
eller Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet, Sigtunastiftelsen, Box 57, 19322 Sigtuna