Den medkännande människan - vision av Hildegard av Bingen (1098-1179)

MÖTESPLATS FÖR
INSPIRATION OCH ANDLIG  FÖRDJUPNING

Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet hämtar inspiration från 1300-tals filosofen och teologen Mäster Eckhart och andra mystiker. Välkommen att söka vårt vistelsestipendium på Sigtunastiftelsen, att delta i undervisning,  symposier och retreater.

Mystik salong på Sigtunastiftelsens bibliotek

18 oktober 18.00-20.30 

Musiken och det heliga

Kulturjournalisten och programledaren Erik Schüldt reflekterar om musik som gestaltning av tillvarons andliga dimension.

15 november 18.00-20.30

Gud bortom Gud – befrielsens punkt

Ärkebiskop emeritus KG Hammar berättar om Dag Hammarskjöld i dialog med Mäster Eckhart och Martin Buber.


För information och kontakt

Epost: eckhart.sallskapet@gmail.com
eller Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet, Sigtunastiftelsen, Box 57, 19322 Sigtuna