Den medkännande människan - vision av Hildegard av Bingen (1098-1179)

MÖTESPLATS FÖR
INSPIRATION OCH ANDLIG  FÖRDJUPNING

Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet hämtar inspiration från 1300-tals filosofen och teologen Mäster Eckhart och andra mystiker. Välkommen att söka vårt vistelsestipendium på Sigtunastiftelsen, att delta i undervisning,  symposier och retreater.

20-21 oktober 2023

AVSTÅ GUD FÖR GUDS SKULL - Stilla dagar med meditation och reflektion om Mäster Eckharts andliga väg.

Med Pelle Bengtsson, präst, zenlärare och författare till Mot enkelhetens punkt – anteckningar från vägkanten och Lisbeth Gustafsson, ordförande i Mäster Eckhartsällskapet.

Meditationsgården, Berget, Rättvik

Anmälan till http://www.berget.se
För information och kontakt

Epost: eckhart.sallskapet@gmail.com
eller Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet, Sigtunastiftelsen, Box 57, 19322 Sigtuna