Den medkännande människan - vision av Hildegard av Bingen (1098-1179)

MÖTESPLATS FÖR
INSPIRATION OCH ANDLIG  FÖRDJUPNING

Mäster Eckhartsällskapet vill verka för en idag fungerande människosyn och verklighetsuppfattning grundad i inre stillhet, meditation och kontemplation.  Vi finns inom ramen för Sigtunastiftelsen. Välkommen att delta i Mystik salong, vårt årliga Hans Hof-symposium, våra tysta retreater eller att söka vistelsestipendium för studier i mystik och kontemplation på Sigtunastiftelsen.Lästips!-.
Människan har en förmåga att besjäla världen. Läs Elisabeth Fabricius artikel om mystikern Hjalmar Ekströms "skomakarögonblick" på vår blogg ( se Bloggen ovan). 


För information och kontakt

Epost: eckhart.sallskapet@gmail.com
eller Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet, Sigtunastiftelsen, Box 57, 19322 Sigtuna