"Den safirblå människan i ljuslågans mitt", en vision av Hildegard av Bingen (1098-1179).

MÖTESPLATS FÖR
INSPIRATION OCH ANDLIG  FÖRDJUPNING


Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet hämtar inspiration från 1300-tals filosofen och teologen Mäster Eckhart och andra mystiker.

Välkommen att söka vårt stipendium och att delta i undervisning,  symposier och retreater.


För information och kontakt

Epost:  master.eckhartsallskapet@gmail.com
eller Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet, Lisbeth Gustafsson, Sankt Persgatan 19, 19332 Sigtuna.