Den medkännande människan - vision av Hildegard av Bingen (1098-1179)

MÖTESPLATS FÖR
INSPIRATION OCH ANDLIG  FÖRDJUPNING

Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet hämtar inspiration från 1300-tals filosofen och teologen Mäster Eckhart och andra mystiker. Välkommen att söka vårt stipendium och att delta i undervisning,  symposier och retreater.

OBS! Mäster Eckhartstiftelsens symposium på Sigtunastiftelsens bibliotek den 22 januari 2022 är tyvärr inställt p g a pandemin. KG Hammars föreläsning om Mäster Eckharts betydelse idag kommer att filmas och tillgängliggöras digitalt. Mer information om detta inom kort!

Aktuella boktips!
Fri vilja och mänskligt ansvar - illusion eller verklighet? (Fri Tanke) Red. Alf Linderman och Hans Liljenström. En antologi om hur ständigt aktuella frågor om viljans och frihetens problem kan förstås i ljuset av dagens natur- och humanvetenskaper.

Det lysande tomrummet (Lejd förlag)
En antologi om konst, mystik och medvetande i Ivan Aguélis spår. Red. Erika Dahlen. Se under fliken Boktips!


För information och kontakt

Epost:  master.eckhartsallskapet@gmail.com
eller Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet, Lisbeth Gustafsson, Sankt Persgatan 19, 19332 Sigtuna.