Den medkännande människan - vision av Hildegard av Bingen (1098-1179)

MÖTESPLATS FÖR
INSPIRATION OCH ANDLIG  FÖRDJUPNING

Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet hämtar inspiration från 1300-tals filosofen och teologen Mäster Eckhart och andra mystiker. Välkommen att söka vårt vistelsestipendium på Sigtunastiftelsen, att delta i undervisning,  symposier och retreater.

Mystik salong  på Sigtunastiftelsens bibliotek
19 april 18.00-20.00
Alkemi som mystik tradition - andlig och materiell transformation

Religionsfilosofen Ingrid Malm Lindberg undersöker alkemins historia som gränsfenomen mellan esoterisk mystik, förädling av naturliga ämnen, samt försök att skapa artificiellt liv med hjälp av magiska medel (homunculus).


För information och anmälan:
https://sigtunastiftelsen.se/events/mystik-salong/För information och kontakt

Epost:  master.eckhartsallskapet@gmail.com
eller Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet, Sigtunastiftelsen, Box 57, 19322 Sigtuna