Om stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet

Hans Hof (1922-2011)

Hans Hof var en vidsynt kristen som introducerade zenmeditation i Sverige och tog initiativ till Meditationsgården i Rättvik. Han var präst i Svenska kyrkan och professor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet.

Hans Hof disputerade 1952 på en avhandling om mystikern Mäster Eckharts tänkande med fokus på begreppet Gudagnistan i människans själ. 1993 bildade han Mäster Eckhartstiftelsen till stöd och inspiration för människors andliga sökande.

Ur Hans rika författarskap vill vi nämna:

Mystik och meditation: en antologi om djupmeditation, mystik erfarenhet, avspänning  Hans Hof och Wilfrid Stinissen 1972

Bli mer människa  Hans Hof 2000

Hans Hof bibliotek finns bevarat som del av Sigtunastiftelsens biblioteks specialsamlingar.


Hilma af Klint De tio största nr 2 Barnaåldern

Vår verksamhet

Mäster Eckhartsällskapet vill främja universell andlighet
grundad i mystik tradition och kontemplativ praxis.
Vår verksamhet har fyra tyngdpunkter:
- Årligt symposium på Sigtunastiftelsen om aktuella andliga och filosofiska frågor
- Vistelsestipendium för studier av mystik tradition under två veckor per år på Sigtunastiftelsen
- Retreater för stillhet, meditation och livstolkande samtal
- Skriftproduktion för inspiration och undervisning
Vår styrelse består av fem ledamöter:

Ordförande Lisbeth Gustafsson, journalist, författare, TD h.c.
Sekreterare Joakim Sigvardson, litteraturvetare och universitetslektor i språkdidaktik
Monika Bohman, radioproducent
Erika Dahlén, bildkonstnär
Hans Liljenström, medvetandeforskare och professor i biofysik