Vistelsestipendier på Sigtunastiftelsen 2024

Eckhartstiftelsen utlyser årligen vistelsestipendier på Sigtunastiftelsen för fördjupning i mystik tradition och kontemplativ praxis. 2024 års stipendiater är bildkonstnären Samuel Sander och prästen Katarina In de Betou.

Samuel Sander arbetar med utforskande oljemåleri i gränslandet mot visuell teologi, gestaltande poesi och dokumentär fiktion. Han planerar en resa i Mäster Eckharts fotspår i Europa på temat Path of the Mystic. Projektet är en fortsättning på en utställning i Benhuset i Katarina församling, där han gestaltade ökentraditionens fyra stadier – awakening/uppvaknande, purgation/renande, ascension/uppstigande och union/förening.  

Katarina In de Betou är präst i Haninge med ansvar för gudstjänst och musik. Hon skriver och undervisar om ekoteologi, naturmystik och kristen mystik, tankar som hon vill tillgängliggöra för människor i alla åldrar. Hon vill använda stipendiet för att utveckla verktyg för andliga praktiker för barn och vuxna i församlingslivet som kan bidra till att återupptäcka vördnaden för skapelsen och medmänniskan.


Stipendiaterna får var sin veckas fri vistelse på Sigtunastiftelsen med tillgång till bibliotek, arkiv samt specialsamlingar som Hans Hofs bibliotek, Kurt Almqvists bibliotek, boksamlingen Kristen mystik och Hjalmar Ekströms bibliotek. För mer information: www.sigtunastiftelsen.se/bibliotek-arkiv/specialsamlingar


Ansökningstiden för 2025 års stipendium går ut den 31 oktober 2024. För mer information och/eller ansökning kontakta: eckhart.sallskapet@gmail.com