Vistelsestipendium på Sigtunastiftelsen 2022

Eckhartstiftelsen utlyser varje år ett vistelsestipendium på Sigtunastiftelsen för fördjupning i mystik tradition och kontemplativ praxis. Under två veckor med helpension kan stipendiaten bedriva studier i anslutning till Sigtunastiftelsens bibliotek, arkiv samt specialsamlingar som Hans Hofs bibliotek, Kurt Almqvists bibliotek, boksamlingen Kristen mystik och Hjalmar Ekströms bibliotek. För mer information: www.sigtunastiftelsen.se/bibliotek-arkiv/specialsamlingar

Ansökningstiden för 2022 års stipendium går ut den 31 oktober 2021. För mer information och/eller ansökning kontakta: eckhart.sallskapet@gmail.com