MEDVETANDE MEDITATION OCH ANDLIGHET

Symposium 27–28 januari 2024 på Hälsans Hus i Stockholm.


Zenvägen anordnar i samverkan med Mäster Eckhartsällskapet 
 ännu ett symposium på temat medvetande, meditation och andlighet/mystik. Fokus är fortfarande ”medvetandets återkomst” i vetenskapen och vad det innebär för meditativa andliga traditioner som kristen mystik och Zenbuddhism. Symposiet behandlar också skillnaden mellan religion och andlighet. 
 

Programmet börjar på eftermiddagen den 27 januari med Zazen – att komma till sig själv.. Introduktion, sittning och föredrag (teisho) av prästen och zenläraren Pelle Bengtsson Under söndagen den 28 januari medverkar följande föreläsare: Hans-Gunnar Adén, författare och zenmeditatör, Hans Liljenström, medvetandeforskare, Lisbeth Gustafsson, författare och ordförande i Mäster Eckhartsällskapet, Hans Svalberg, författare och meditationslärare, Bo Dahlin, antroposof och zenmeditatör samt Anna Pia Åhslund, kulturjournalist och redaktör för tidskriften Zenvägen. 

Anmälan görs via e-post till Jonas Skiöldebrand, jonas.skioldebrand@gmail.com, senast 2 januari 2024. Deltagaravgift 400 kr sätts in på Zenvägens PG 799455–1. Glöm inte att ange ”Symposium + ditt namn”.

Hans Hof-symposium på Sigtunastiftelsen 22 januari 2023


I SAMSPELETS OCH ÖMSESIDIGHETENS TECKEN - kosmologiska, evolutionära och teologiska perspektiv på fenomenet människan.

Med teologen Petra Carlsson, medvetandeforskaren Hans Liljenström samt Duon där två röster blir en med Lisa Rydberg, fiol och Lisa Långbacka, accordeon. Välkommen till Stora salen, Sigtunastiftelsen 22 januari 14.00-17.00

Anmälan till

https://sigtunastiftelsen.se/events/hans-hof-symposium-2023/


.Symposium den 20 november 2022, Hälsans Hus, Stockhom

Medvetande, meditation och mystik - filosofiska, vetenskapliga och andliga perspektiv

Arrangör Zenvägen i samverkan med Mäster Eckhartsällskapet.


Det talas idag om ”medvetandets återkomst” i vetenskapen. Flera forskare från olika ämnesområden hävdar att det är omöjligt att förklara medvetandets uppkomst genom att endast hänvisa till hjärnan. Kanske är det mer logiskt att tänka sig medvetandet som ett grundelement i tillvaron, något som genomsyrar allt som existerar; så kallad panpsykism.

Detta öppnar upp för andliga perspektiv på medvetandet, vilka sedan urminnes tider har kännetecknat österländska religioner och vishetstraditioner, t. ex. den indiska Vedanta. Här har andlig utveckling i stort sett likställts med utvecklingen av människans medvetande.  

I västvärlden har denna tanke levat ett undanskymt liv i flera århundraden, i de s. k. esoteriska eller ockulta traditionerna. Men det har också funnits forskare inom naturvetenskap och andra områden, som pekat på bristerna i den vetenskapligt-materialistiska verklighetsuppfattningen. Forskning kring nära-döden-upplevelser, ESP, telepati och reinkarnation har gett många forskningsresultat som tyder på att medvetandet inte skapas av hjärnan. Inom filosofin har fr.a. fenomenologin framhållit medvetandets ontologiska ”primat”, d. v. s. utan medvetande ingen värld.

De andliga perspektiven på medvetandet finns förutom inom den kristna teologin och mystiken också inom buddhismen och andra orientaliska religioner, samt inom esoteriska idéströmningar som teosofi, antroposofi, Rosenkorsorden m. fl. De handlar om andlig utveckling på väg mot Upplysning, om ett personligt existentiellt genombrott och erfarenhet av transcendens.

I detta symposium vill vi låta några av dessa olika perspektiv mötas och brytas mot varandra. Vi vänder oss både till människor som aktivt utövar någon form av meditation och till dem med en mer sökande inställning. Vi tänker oss att bidra till en fördjupad förståelse för den egna meditationstraditionen samt till en klarare bild av mångfalden av olika traditioner och praktiker. Även de som är generellt intresserade av medvetandets relation till kropp och sinne kan finna inspiration här.


Medverkande:

Lisbeth Gustafsson: journalist, författare och ordförande i Mäster Eckhartsällskapet. Hon har skrivit bl. a. Mysterielängtan i vår tid (Åsak), Tystnadens gåva – personligt om andlighet (Verbum) och Vägar till inre verklighet - andlig erfarenhet och mystik tradition. 2015 utsågs hon till hedersdoktor i teologi vid Uppsala universitet. 

Hans Liljenström: professor i biometri vid SLU, samt föreståndare för forskningscentret Agora for Biosystems. Med sin doktorsexamen i teoretisk biofysik har han utvecklat datormodeller av biologiska och neurala nätverk och deras dynamik. Tillsammans med hjärnforskare och filosofer studerar han kognitiva och medvetna processer i hjärnan under t. ex. beslutsfattande och viljehandlingar. På Agora/Sigtunastiftelsen medverkar han i dialoger om människans natur mellan naturvetare, samhällsvetare och humanister.  

Sante Pooroma-roshi: har utövat zazen sedan tidigt åttiotal och undervisat på heltid sedan 1998. Han började utöva som elev till Philip Kapleau-roshi, författare till Zens tre pelare. Sante-roshi blev senare elev till Kapleaus efterträdare Bodhin Kjolhede-roshi. Sante-roshi har publicerat flera böcker bl. a. en bok om beröringspunkter mellan vetenskap och buddhism, Varandets väv

Per Snaprud: vetenskapsjournalist med en bakgrund som hjärnforskare. Han har skrivit boken Medvetandets återkomst (Natur & Kultur 2018) som bland annat tar upp panpsykistiska idéer i nutida tappning. 

Katrin Åmell: dominikansyster och teol. dr., tidigare direktor för Ekumenisk teologi vid Sveriges Kristna Råd, nu pensionär. Hennes akademiska ämnesområden rör religionsteologi och religionsdialog, särskilt mellan kristendom och buddhism, vilket resulterat i ett antal böcker bl. a. Contemplation et dialogue. Quelques exemples de dialogue entre spiritualités après le concile Vatican II. Under många år har hon varit meditationsledare och lett retreater baserade på zazen.

 

Praktisk information om symposiet:

Tid: 20 november 2022, kl 9.30- 18.00

Plats: Hälsans hus, Fjällgatan 23 B, Stockholm

Anmälan: via epost till Anna Pia Åhslund, annapiaahslund@outlook.com – tel  O7O4138787 – senast 1:a november. Anmälan registreras när deltagaravgiften betalats. Antalet platser är begränsat.

Deltagaravgift: 200 kr. sätts in på Zenvägens PG 799455-1. Glöm inte ange ”Symposium + ditt namn".

Programkommitté: Hans Gunnar Adén, Bo Dahlin, Jonas Skiöldebrand, Anna Pia Åhslund.

 Hans Hof symposium 2021
DET SOVER EN SÅNG I ALLA TING
- om verklighetens beskaffenhet


Årets Hans Hof symposium har på grund pandemin fått spelas in utan publik i Sigtunastiftelsens bibliotek. Här är länken till programmet på Sigtunastiftelsens hemsida: 
https://sigtunastiftelsen.se/events/det-sover-en-sang-i-alla-ting/
De medverkande är författaren och meditationsläraren Hans Gunnar Adén, som föreläser om sin nya bok Det sover en sång i alla ting - om verklighetens beskaffenhet, Hans Liljenström som är medvetandeforskare och professor i biofysik samt Lisbeth Gustafsson, journalist och ordförande i Eckhartstiftelsen.

Läs också Hans Liljenströms och Hans Gunnar Adéns artikel Dags att byta världsbild på vår blogg!