Mystik salong på Sigtunastiftelsens bibliotek 2024

Mystik salong


Var Martin Luther mystiker?
6 mars 18.00-20.00
Föredrag av Carl Stattin, diakon i Svenska kyrkan och redaktör för podden Den fördolda världen om den lutherska traditionens fördolda mystik.

Mystik salong


Till det som alltid funnits
17 april 18.00-20.00
Samtal i ord och ton med folkmusikerna Sara Parkman och Hampus Norén.


Mystik salong

 

Musiken och det heliga
18 oktober kl 18.00-20.30

Kulturjournalisten och programledaren Eric Schüldt om musik som gestaltning av tillvarons andliga dimension.Mystik salong

Gud bortom Gud - befrielsens punkt
15 november kl 18.00-20.30


Ärkebiskop emeritus K G Hammar berättar om Dag Hammarskjöld i dialog med Mäster Eckhart och Martin Buber.

 


Mystik salong Resonans


15 februari kl 18-20.30

Resonanserfarenhet hos mystikern Hjalmar Ekström - fördjupad förståelse av begreppet kallelse

Läkaren Elisabeth Fabricius berättar om Hjalmar Ekströms liv och kristna inspirationskällor samt Hartmut Rosas resonansbegrepp.

Mystik salong
Hågkomst och hemlängtan
15 mars kl 18-20.30

Erik Johan Stagnelius som mystiker

Religionsvetaren Simon Sorgenfrei ställer frågan:  Vad gör det med vår läsning av Stagnelius om vi förstår honom som mystiker? En afton om poesi som mystik diktning 200 år efter författarens död.
Mystik salong

Förvandling

19 april 18-20.30

Alkemi som mystik tradition - andlig och materiell transformation

Religionsfilosofen Ingrid Malm Lindberg undersöker alkemins historia som gränsfenomen mellan esoterisk mystik, förädling av naturliga ämnen, samt försök att skapa artificiellt liv med hjälp av magiska medel (homunculus).

 

Mystik salong 2023

I tider av kris, polarisering och accelererade hastigheter behövs offentliga rum för dialog, långsam reflektion och inre lyssnande kring tidens eviga och aktuella frågor. I Mystik salong reflekterar och kontemplerar vi tillsammans i en stillsam litterär miljö. Vi lyssnar till föredrag av Mäster Eckhartsällskapets vistelsestipendiater på Sigtunastiftelsen och samtalar under ledning av Lisbeth Gustafsson, ordförande i Mäster Eckhartsällskapet.