Boktips!


KONST OCH MYSTIK OM MEDVETANDETS GÅTA - NY ANTOLOGI


I antologin Det lysande tomrummet inspireras författare, konstnärer och forskare av Ivan Aguélis säregna konstnärskap. Texternas huvudteman är konst och mystik, som vägar att närma sig det som är själva grunden i våra liv, och ändå så märkligt svårgripbart: medvetandet.


Det lysande tomrummet är resultatet av ett samarbete mellan Aguélimuseet och Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet. Idén till antologin uppstod vid en gemensam seminarieserie om mystik, medvetande och konst med särskilt fokus på konstnärerna Ivan Aguéli och Hilma af Klint.


Medverkande skribenter är Per Snaprud, Simon Sorgenfrei, Iris Müller-Westermann, Inga Sanner, Erika Dahén, Lisbeth Gustafsson och Johanna Byströms Sims.


Redaktören Erika Dahlén är konstnär och Aguélistipendiat. Hon har under många år undervisat på Konstfack och verkar ofta som föreläsare och skribent. Antologin ges ut av Bokförlaget Lejd.


Ladda ned och läs!

VÄGAR TILL INRE VERKLIGHET

Emilia Fogelklou (1878–1972) är en kvinna som
långt före sin tid talade om behovet av inre utveckling som framtidsutmaning. Att vi behöver tillgång till vår inre varseblivning för att orientera oss i den nya mångfalden av kulturer och synsätt. Med hennes egna ord : ”Vill vi skåda yttervärlden måste vi ha ögonen öppna. För att få närvarokänsla måste vi stå öppna inåt i en kontemplation som till sist blir dialog med den inre sfären.”
Här kan du ladda ned vår skrift om Emilia Fogelklou kallad Vägar till inre verklighet andlig erfarenhet och mystik tradition.
Vägar till inre verklighet webb.pdf